Konferencje
Seminarium
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
V edycja - wellbeing
IV edycja - życie codzienne
III edycja - media
II edycja - starzenie
Program
Galeria
Plakat
I edycja - biopolityka

W dniach 20-21.03.2015 r. we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja Krajowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – …”, tym razem poświęcona problematyce szeroko rozumianego starzenia.

Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego. Konferencja skupia przede wszystkim socjologów, ale ma charakter interdyscyplinarny. Jej uczestnikami byli specjaliści z wiodących ośrodków naukowych z całej Polski, reprezentujący takie dyscypliny, jak socjologia, antropologia, psychologia, pedagogika, medycyna, demografia, zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia, a także praktycy pracujący z osobami starszymi, bądź na rzecz osób starszych.

Konferencja podzielona została na 2 sesje plenarne, 8 sesji tematycznych oraz 2 sesje studenckie, w ramach których przeprowadzony został konkurs na najlepszą pracę.

Wykłady inauguracyjne wygłosili Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski z UMCS w Lublinie.

Sesje tematyczne poświęcone zostały m.in. takim zagadnieniom, jak: polityka publiczna wobec problemu starości, przyczyny i konsekwencje wykluczenie osób starszych w różnych obszarach życia społecznego, problemy społeczne i psychologiczne oraz zdrowotne i opiekuńcze związane ze starzeniem, seksualność osób starszych, priorytety promocji zdrowia w dobie starzejącego się społeczeństwa.

Nadrzędnym celem konferencji było nie tylko poznanie stanu aktualnych badań na temat starości, ale także próba wypracowania strategii przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym, psychologicznym i zdrowotnym z nią związanych, zarówno na poziomie mikro-, jak i makrostrukturalnym.

Najlepsze prace zostały opublikowane w:
• czasopiśmie: Anthropological Review 2015, Volume 78, issue 3 link
• monografii: Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Borysławski K. (red. nauk.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie”, Wyd. WTN, Wrocław 2015, 344 s. okładka, spis treści
• Nowakowski D., Borysławski K., Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Health problems of older people and associated caring aspects (Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych), Monographs of Physical Anthropology, Vol. 3, Wrocław 2015, 166 s.

Zapraszamy do lektury oraz do uczestnictwa w kolejnych edycjach konferencji.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego - dr Małgorzata Synowiec-Piłat


ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zakład Antropologii, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Antropologiczne
SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, UM we Wrocławiu
SKN Antropologów "JUVENIS", UPWr


PATRONAT HONOROWY
Prof. dr hab. Marek Ziętek - JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Roman Kołacz - JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

PATRONAT ORGANIZACYJNY
Prof. dr hab. Andrzej Zachwieja - Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek, Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Andrzej Zachwieja, Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. nadzw., Instytut Socjologii, UMCS w Lublinie; Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak, prof. nadzw., Zakład Epidemiologii, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.,Zakład Antropologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw., Zakład Antropologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Iwona Taranowicz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski; Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr hab. Jarosław Barański, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca
dr Małgorzata Synowiec-Piłat, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, UM we Wrocławiu

Sekretarze
Joanna Sarbinowska, SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, UM we Wrocławiu
Michał Jędrzejek, SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, UM we Wrocławiu
mgr Małgorzata Suchanecka, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, UM we Wrocławiu; SKN Antropologów "JUVENIS", UPWr

Członkowie
dr Jacek Szczurowski, Zakład Antropologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Dariusz Nowakowski, Zakład Antropologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
mgr Katarzyna Graja, mgr Aleksandra Magiera, Małgorzata Kaziuk, Katarzyna Król, Dariusz Nowacki, Aneta Jaszczyk, Dominika Świderska, SKN Antropologów "JUVENIS", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dominik Piłat, Uniwersytet Wrocławski
Patrizia Polańska, Anna Przeliorz, Aleksandra Siwiec, Karolina Surma, SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI
90. rocznica Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Konkurs fotograficzny „Zdrowie – podaj dalej!”
Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Zakład Antropologii, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Antropologiczne SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia SKN Antropologów "JUVENIS"

Patronat Honorowy
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Sponsorzy

Patroni medialni