Konferencje
Seminaria
Szkolenia
Projekty Naukowe
Dokumenty Polityki Prozdrowotnej
Konkurs Fotograficzny
III edycja
II edycja
I edycja
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Zdrowie - podaj dalej!"

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie podejmowania przez jednostki i grupy społeczne działań na rzecz zdrowia w najbliższym otoczeniu oraz promocja wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia, uwrażliwienie na problematykę zdrowia w kontekście codziennego życia oraz propagowanie aktywnego podejścia do zdrowia swojego i społeczności, w której funkcjonuje człowiek.

Konkurs jest próbą połączenia kreatywności i aktywności artystycznej z działalnością o charakterze prozdrowotnym. Działania artystyczne mogą bowiem w twórczy i niejednokrotnie niekonwencjonalny sposób motywować do pozytywnej zmiany na rzecz zdrowia nie tylko jej twórców, ale i odbiorców.

Za nami już III edycje Konkursu:

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Zdrowie – podaj dalej!” poświęcona była problematyce wsparcia emocjonalnego i społecznego oraz jego znaczenia zarówno w utrzymaniu i pomnażaniu potencjału zdrowia, jak i w procesie leczenia czy zmagania się ze skutkami choroby.

Wsparcie jest jednym z czynników najsilniej oddziałujących na nasze zdrowie: chroni nas przed chorobami, pozwala szybciej dojść do zdrowia w sytuacji, gdy już jesteśmy chorzy oraz wydłuża nam życie. Co równie istotne, korzystając ze wsparcia innych osób oraz służąc swoim wsparciem, możemy skuteczniej dbać o zdrowie oraz rozwijać jego potencjał.
W jaki sposób? Jak to zrobić? Uczestnicy odpowiedzieli poprzez pomysły i przemyślenia na ten temat, wyrażone w artystycznej formie, jaką jest fotografia.

Decyzją członków Jury przyznane zostały trzy pierwsze miejsca oraz 6 wyróżnień.
Natomiast na podstawie głosowania internautów nagrodzono dwie prace.

Prace Konkursowe
Laureaci
Wernisaż
Folder


II edycja: Konkurs Fotograficzny "Zdrowie - podaj dalej!"
Starość z Młodością - RAZEM!


Tym razem zastanawialiśmy się, czy młodość może być dla starości, a starość dla młodości czymś znaczącym, ważnym, pożytecznym? Czy pomiędzy ludźmi młodymi a starymi istnieje nieprzekraczalny mur pokoleniowych różnic? A może jesteśmy sobie bliscy pomimo tych odmienności? Może w tych różnicach tkwi potencjał, z którego możemy czerpać?
Czy starość z młodością może iść w parze? Czy krocząc razem, okazując sobie wsparcie jesteśmy w stanie stworzyć coś wartościowego – dla siebie nawzajem, dla swojego rozwoju, dla zdrowia, dla ludzi wokół nas, dla społeczeństwa? Czy możemy aktywnie walczyć ze stereotypami, którymi często bezrefleksyjnie się posługujemy, myśląc i spotykając z ludźmi w innym niż my wieku?

Starość i młodość nie powinny ze sobą konkurować, a raczej się uzupełniać, wzajemnie wspierać i szanować.

Decyzją członków Jury przyznane zostały trzy pierwsze miejsca oraz 6 wyróżnień.
Natomiast na podstawie głosowania internautów nagrodzono jedną pracę.

Prace Konkursowe
Laureaci
Wernisaż
Folder


I edycja Konkursu Fotograficznego "Zdrowie - podaj dalej!"

Konkurs kierowany był w tej edycji do Studentów wszystkich Uczelni w Polsce, a podzielony na dwie części: Konkurs Główny, w którym zostały wytypowane 3 najlepsze prace przez Jury oraz Konkurs Internetowy, w którym została wytypowana 1 praca, która zdobyła największą liczbę głosów Internautów.

Decyzją członków Jury przyznane zostały trzy pierwsze miejsca oraz 6 wyróżnień.
Natomiast na podstawie głosowania internautów nagrodzono jedną pracę.

Prace Konkursowe
Laureaci
Wernisaż
Folder

Zapraszamy Państwa do udziału w następnych edycjach Konkursu "Zdrowie - podaj dalej!"