Konferencje
Seminaria
Szkolenia
Projekty Naukowe
Dokumenty Polityki Prozdrowotnej
Konkurs Fotograficzny
V edycja - wellbeing
IV edycja - życie codzienne
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
Krajowa Konferencja "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - ..."

Szanowni Państwo,
za nami już IV edycje Konferencji, z następującymi tematami przewodnimi: "biopolityka" (2013), "starzenie" (2015), "media" (2017) oraz "życie codzienne" (2021). Łącznie 9 dni wykładów i warsztatów, 50 sesji naukowych, 287 wykłady, ponad 390 uczestników z wielu wiodących ośrodków naukowych w Polsce.

Przed nami kolejna, jubileuszowa V edycja z tematem przewodnim "wellbeing" (2023).

Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Pierwsze dwa człony, składające się na tytuł konferencji, a mianowicie – „socjologia medycyny” i „promocja zdrowia”, jako kluczowe obszary zainteresowań teoretycznych i badawczych – pozostaną niezmienne. Natomiast trzeci człon – określający główny kierunek rozważań – będzie się zmieniał w kolejnych edycjach spotkań w zależności od preferencji współorganizatorów Konferencji. Bowiem jako pomysłodawca i główny organizator konferencji – dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat - ma przyjemność zapraszać do współpracy przedstawicieli różnych Uczelni z całej Polski.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii.

Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników socjologicznych badań empirycznych w praktyce życia społecznego.

Efektem naszej wspólnej pracy jest publikacja:
- 4 monografii naukowych:
1. Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 209, red. nauk. Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A.: spis treści;
2. Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 223, red. nauk. Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A.: spis treści;
3. Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, Wyd. WTN, Wrocław 2015, 344 s., red. nauk. Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Borysławski K.: spis treści;
4. Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych, Monographs of Physical Anthropology, Vol. 3, Wrocław 2015, 166 s., red. nauk. Nowakowski D., Borysławski K., Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B.

- 7 zeszytów tematycznych w czasopismach naukowych:
1. Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Sociologica 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 210, red. nauk. Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M.
2. Anthropological Review 2015, Volume 78, issue 3 pełny tekst;
3. Rola i znaczenie mediów w promowaniu zdrowego stylu życia, Miscellanea Anthropologica et Sociologica; 2018, tom 19, nr 2. red. nauk.: Synowiec-Piłat M., Pałęga A.: pełny tekst;
4. Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie; 2018, tom 16, nr 1. red. nauk.: Słońska Z., Synowiec-Piłat M.: pełny tekst;
5. Codzienność zdrowotna podczas pandemii COVID-19. Perspektywa społeczna, Władza Sądzenia 2021, Tom 21, red. nauk. Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M.: pełny tekst;
6. Zdrowie i choroba w życiu codziennym, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2021, Tom 22(2)-22(3), e-ISSN 2354-0389 (online), ss. 155, red. nauk. Synowiec-Piłat M., Mianowski J.: pełny tekst;
7. Zdrowie - Choroba - Życie codzienne, Folia Sociologica 2021, Tom 79; red. nauk. Garncarek E., Synowiec-Piłat M.: pełny tekst.

Mieliśmy do tej pory przyjemność współpracować z 6 Czasopismami Naukowymi, w których opublikowane zostały artykuły Uczestników Konferencji:
1. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica Uniwersytetu Łódzkiego;
2. Anthropological Review. The Journal of Polish Anthropological Society Polskiego Towarzystwa Antropologicznego;
3. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
4. Miscellanea Anthropologica et Sociologica Uniwersytetu Gdańskiego;
5. Pomeranian Journal of Life Sciences Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
6. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę zgłaszane przez Uczestników Konferencji oraz Osoby współpracujące i korzystające z projektów Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia zapotrzebowanie na zwartą publikację dotyczącą praktycznego wymiaru promocji zdrowia - mamy przyjemność oddać w Państwa ręce nasza najnowszą książkę "Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki", Wyd. EUROSYSTEM, Wrocław 2017, 242 s., pod redakcją naukową M. Synowiec-Piłat, A. Pałęgi, M. Jędrzejka - spis treści.
Informacje na temat możliwości otrzymania książki znajdziecie Państwo tutaj.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w Konferencji oraz zapraszamy na kolejne edycje!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat
lek. Michał Jędrzejek