Konferencje
Seminaria
Szkolenia
Projekty Naukowe
Dokumenty Polityki Prozdrowotnej
Konkurs Fotograficzny
"Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian"
"Poziom wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych wśród populacji wrocławian oraz jej społeczno-kulturowe uwarunkowania"
Projekty Naukowe

Otwieramy nowy dział w naszej działalności, mianowicie dział projektów naukowych.
Temat badań naukowych jest nam znany i bliski, zatem bierzemy się do pracy!
Zapraszamy do Czytelni Kreatywnych, gdzie zamieszczamy nasze publikacje i artykuły naukowe.

Poniżej przedstawiamy nasz niezawodny Zespół Naukowy:

dr n. hum. Małgorzata Synowiec-Piłat
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

Socjolog, specjalizuje się w socjologii medycyny i promocji zdrowia. Prowadzi badania ilościowe dotyczące społecznych aspektów chorób przewlekłych, zwłaszcza chorób onkologicznych. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są zachowania, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby, działania międzysektorowe w promocji zdrowia, działalność organizacji pozarządowych, rozwój ruchu „pacjent dla pacjenta” oraz znaczenia wsparcia społecznego w terapii chorych, a także wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w tworzeniu i realizacji kampanii i programów prospołecznych. Autorka książki „Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych” oraz ponad 50 artykułów naukowych, współredaktorka 7 monografii, w tym książki „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki”. Doświadczenie badawcze: kierownik 6 grantów badawczych oraz członek zespołu badawczego 4 grantów w ramach badań własnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także wykonawca w grancie NCN OPUS.

lek. Michał Jędrzejek
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

Lekarz medycyny, pasjonat promocji zdrowia. Główne zainteresowania zawodowe to medycyna rodzinna, zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia. Ukończył studia medyczne z wyróżnieniem oraz był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie rozpoczął specjalizację z medycyny rodzinnej oraz studia doktoranckie. Autor kilku artykułów naukowych oraz współredaktor monografii „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki”.