Konferencje
Seminarium
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
V edycja - wellbeing
IV edycja - życie codzienne
III edycja - media
Program Konferencji
Książka streszczeń
Galeria zdjęć - Konferencja
Galeria zdjęć - Dzień Promocji Zdrowia
Plakat
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka


W dniach 25-27.09.2017 r. w Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbyła się III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – media”.

Konferencja objęta została Patronatem Honorowym: JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
Patronem Organizacyjnym Konferencji była Dziekan Wydziału Lekarskiego UM we Wrocławiu.
Organizatorzy Konferencji: Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław; Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miejski Wrocławia; Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Konferencja składała się z następujących części:
1) wykładów inauguracyjnych, które wygłosiły niekwestionowane autorytety polskiej socjologii medycyny: prof. dr hab. Antonina Ostrowska (Polska Akademia Nauk, Warszawa) oraz prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk (Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Collegium Medicum, UJ, Kraków);
2) dwóch Sesji Plenarnych;
3) 10 tematycznych Sesji Naukowych oraz 1 Sesji Studenckiej (Konkurs prac);
4) III Seminarium Naukowego „Promocja zdrowia w działaniu”;
5) 6 warsztatów praktycznych poświęconych promocji zdrowia (2 warsztaty dla Uczestników konferencji, 1 warsztat dla Studentów oraz 3 warsztaty dla Seniorów z Wrocławia i Dolnego Śląska – udział bezpłatny).

Udział w Konferencji wzięli specjaliści z wielu wiodących ośrodków akademickich w Polsce, w tym z Uczelni Wrocławia oraz praktycy promocji zdrowia (przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych).
Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a poświęcona była problematyce mediów w kontekście szeroko rozumianego zdrowia, w wymiarze jednostkowym, społecznym i kulturowym. Podczas konferencji zaprezentowane zostały najnowsze trendy w koncepcjach naukowych oraz wyniki badań empirycznych. Ponadto, przedstawiono istniejące oraz dyskutowano nad wypracowaniem nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników badań empirycznych w praktyce życia społecznego. Dlatego też specjalne sesje poświęcone były tzw. dobrym praktykom w promocji zdrowia.

Trzeci dzień Konferencji – Dzień Promocji Zdrowia w Działaniu w całości poświęcony był praktyce promocji zdrowia. W trzeciej już edycji seminarium naukowego „Promocja zdrowia w działaniu” uczestniczyli przede wszystkim praktycy – twórcy i realizatorzy wzorcowych kampanii społecznych, programów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu promowaniu zdrowego stylu życia, ale również naukowcy zajmujący się problematyką zdrowia oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i instytucji powołanych do ochrony zdrowia. Odbiorcami byli ponadto Seniorzy z Wrocławia i Dolnego Śląska.
Działania integrujące i aktywizujące na rzecz zdrowia zostały przeprowadzone przez wzorcowe organizacje pozarządowe w formie warsztatów dla Uczestników Konferencji, studentów oraz seniorów.
Dla Uczestników przygotowano również szereg atrakcji: materiały edukacyjne, zdrowy poczęstunek oraz możliwość skorzystania z oferty stoisk przygotowanych przez organizacje specjalizujące się w prozdrowotnej działalności (Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Portal Dieta Pacjenta, Fundacja Food Think Tank z Wrocławia).

Galeria zdjęć: link

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji!

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
jest współfinansowana ze środków gminy Wrocław


Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Patronat Medialny
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Czasopismo Edukacja Zdrowotna Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo Ogólnopolski Przegląd Medyczny Portal dietapacjenta.pl

Sponsorzy
Wydawnictwo Adam Marszałek‫ Wydawnictwo Rita Baum Gospodarstwo Milejowe Pole Canon