VKKNS "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - wellbeing"

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z III KOMUNIKATEM KONFERENCYJNYM.
VKKNS "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - wellbeing": publikacja

Szanowni Państwo,
tak, jak w poprzednich edycjach Konferencji, planowana jest publikacja referatów jako artykułów w jednym z czasopism naukowych współpracujących z nami w ramach konferencji (min. 40 pkt. MNiSW).

Z przyjemnością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z czasopismami:
- Studia Socjologiczne;
- Kultura i Społeczeństwo;
- Przegląd Socjologiczny;
- Miscellanea Anthropologica et Sociologica;
- Alkoholizm i Narkomania;

Więcej informacji: INFORMACJA O CZASOPISMACH

V Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - wellbeing"

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na piątą, jubileuszową edycję ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – …”, której motywem przewodnim będzie WELLBEING w odniesieniu do szeroko rozumianego zdrowia i promocji zdrowia.
Konferencja odbędzie się we Wrocławiu dniach 22-23 września 2023 r.

Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki.

Zapraszamy do przygotowania zarówno referatów poglądowych, jak i oryginalnych, będących wynikiem realizowanych przez Państwa badań, a także prezentowania praktycznych, przygotowywanych i wdrażanych projektów promujących zdrowie.

Warunkiem czynnego uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia i tematu referatu wraz ze streszczeniem do 24.03.2023 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej. Włączenie referatu do programu Konferencji uzależnione jest od pozytywnej decyzji Komitetu Naukowego.

Więcej informacji, terminarz zgłoszeń oraz wysokość opłaty konferencyjnej znajdą Państwo w treści I Komunikatu Konferencyjnego: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSIkomunikat.pdf

Link do strony konferencji
Link do I Komunikatu
Link do formularza rejestracyjnego
4. Kongres "Zdrowie Polaków"- wykłady zespołu Fundacji

Szanowni Państwo,
w ramach 4. Kongresu "Zdrowie Polaków" 2022 odbył się panel ekspercki Fundacji Kreatywne dla Zdrowia oraz Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS pt. „Społeczno-kulturowe mechanizmy wyjaśniające zachowania zdrowotne. Aplikacja wiedzy socjologicznej” (PE-04) - data emisji: 17.10.2022 r., godz. 15.15-16.20, kanał 2
link: https://www.youtube.com/watch?v=MXRfdm12GGI (czas emisji: 6:19:25),

także w pierwszym dniu Kongresu "Zdrowie Polaków" 2022 odbył także drugi z paneli eksperckich, pod patronatem Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS oraz Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia pt. „Uwarunkowania uczestnictwa w programach profilaktycznych. Socjologiczna analiza wybranych badań empirycznych” (PE-12) - data emisji: 17.10.2022 r., godz. 14.15-15.20, kanał 4
link: https://www.youtube.com/watch?v=jqXQvQUdkcU (czas emisji: 5:19:18).

Zapraszamy również do wykłuchania wykładu eksperckiego "Zaufanie do lekarzy a uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych", wygłoszonego przez dr hab. Małgorzatę Synowiec-Piłat, prezes Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia - data emisji - 17.10.2022, kanał 3, czas emisji: 22.02 minuta
link: https://www.youtube.com/watch?v=NAFdZ5oi0io (czas emisji: 22.02 minuta).

Strona Kongresu: link
Publikacja w Miscellanea Anthropologica et Sociologica

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do lektury tomu 22 czasopisma Miscellanea Anthropologica et Sociologica, pt. "Zdrowie i choroba w życiu codziennym", którego redaktorami jest Małgorzata Synowiec-Piłat oraz Jacek Mianowski. Niniejszy tom zawiera m.in. publikacje uczestników IV edycji Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - życie codzienne", którego Organizatorem była m.in. Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia.
Link do pełnej treści publikacji: link
Strona Konferencji: link
Patronat - 4. Kongres "Zdrowie Polaków"

Szanowni Państwo,
niezmiernie nam miło poinformować, że Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia została partnerem ważnego i dużego wydarzenia, jakim jest Kongres "Zdrowie Polaków". Ponadto zespół Fundacji bierze udział czynny w Kongresie, a informacje o panelach i wykładach już wkrótce!

Hasłem 4. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022 jest „Profilaktyka zdrowotna i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia”, a jak podają Organizatorzy, "celem tegorocznego Kongresu będzie pokazanie współczesnych możliwości medycyny oraz budowanie postaw prozdrowotnych poprzez wdrażanie różnorodnych programów profilaktycznych. Ważne miejsce w dyskusji zajmie także prezentowanie różnych strategii działania instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które miały, mają, a w szczególności będą miały wpływ na kondycję naszego społeczeństwa.".

Strona Kongresu: link
Zespół merytoryczny ds. promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży Wrocławia

Szanowni Państwo,
niezmiernie nam miło poinformować, że Zarząd Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia wszedł w skład zespołu merytorycznego ds. promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, powołanego Zarządzeniem nr 7918/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 20.06.2022 r.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
Status OPP

Szanowni Państwo,
niezmiernie nam miło poinformować, że Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)!

Jeśli chcesz pomóc rozwijać nasze działania, możesz przekazać nam 1% swojego podatku przy rozliczeniu rocznym, wpisując nr KRS: 0000625628

Z góry dziękujemy za wsparcie, razem działajmy na rzecz zdrowia!
Dokument „Kierunki działań w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców Wrocławia na lata 2022-2026”

Szanowni Państwo,
nasz zespół badawczy w składzie dr n. hum. Małgorzata Synowiec-Piłat oraz lek. Michał Jędrzejek opracował merytorycznie i koncepcyjnie dokument „Kierunki działań w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców Wrocławia na lata 2022-2026” w ramach umowy dotacyjnej nr P/PZ/1/2021. Link do Uchwały nr XLIX/1299/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lutego 2022 r.

Niniejszy dokument dotyczy planowanej na lata 2022–2026 realizacji zadań i polityki, mających na celu ochronę i promocję zdrowia oraz poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia. Jest również próbą usystematyzowania już realizowanych działań prozdrowotnych z ich kontynuacją na następne 5 lat oraz propozycji nowych przedsięwzięć, zgodnie z aktualnymi wymogami i przepisami prawnymi. Więcej informacji...
IV KKNS - publikacje

Folia Sociologica
Rok 2021, Tom 79
Redakcja: Małgorzata Synowiec-Piłat, Emilia Garncarek
Temat wydania: Zdrowie - Choroba - Życie codzienne
Pełny tekst

Władza Sądzenia
Rok 2021, Tom 21
Redakcja: Małgorzata Synowiec-Piłat, Alicja Łaska-Formejster
Temat zeszytu: Codzienność zdrowotna podczas pandemii COVID-19. Perspektywa społeczna
Pełna treść
3. Kongres Zdrowie Polaków

Zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie Zdrowie Polaków 2021, organizowanym przez Światowe Centrum Słuchu / World Hearing Center oraz Fundację Po Pierwsze Zdrowie, który odbędzie się w dniach 25-26.10.2021 r.
Zapraszamy oraz wysłuchania wykładów on-line wygłoszonych podczas dwóch paneli dyskusyjnych, zorganizowanych przez Sekcję Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS oraz Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, a także wykładu eksperckiego:
✅ Poniedziałek 25.10. 2021, godz. 9.00-10.00 👉na kanale 5
Wykład ekspercki: dr Małgorzata Synowiec-Piłat "Rekomendacje i postulaty praktyczne dla promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej"
link: https://youtu.be/rqXSJ-7F2eE
✅ Poniedziałek 25.10. 2021, godz. 12.35-13.35 na 👉kanale 6
Panel dyskusyjny "Zdrowie w stylu życia Polaków. Wnioski z badań socjologicznych"
Moderator: dr Małgorzata Synowiec-Piłat
Wykładowcy: dr Agnieszka Borowiec, dr Krzysztof Puchalski, dr Zofia Słońska, lek. Michał Jędrzejek
link: https://youtu.be/jbPgFv54TL0
✅ Wtorek 26.10.2021, godz. 13.05-14.05 na 👉kanale 4
Panel dyskusyjny "Aplikacja wyników badań socjologicznych w rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych Polaków"
Moderator: dr Krzysztof Puchalski,
Wykładowcy: dr Małgorzata Synowiec-Piłat, dr Magdalena Wieczorkowska, dr Agnieszka Borowiec, lek. Michał Jędrzejek
link: https://youtu.be/Hg0oHGGelDw

Link do programu: http://kongres-zdrowiepolakow.pl/program/
Strona Kongresu: http://kongres-zdrowiepolakow.pl
ZAPRASZAMY! 😊
IV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - życie codzienne"

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za liczne zgłoszenia na IV edycję Konferencji „Socjologia medycyny - promocja zdrowia - życie codzienne”, która odbędzie się on-line w dniach 27-28 września 2021 r. Przed nami 2 dni obrad, łącznie 8 sesji naukowych:
✅ SESJA I. Życie codzienne z chorobą przewlekłą (część 1)
✅ SESJA II. Promocja zdrowia wobec nowych wyzwań (część 1)
✅ SESJA III. Codzienne zachowania żywieniowe jako szansa dla zdrowia lub ryzyko zdrowotne
✅ SESJA IV. Promocja zdrowia psychicznego w czasach pandemii COVID-19
✅ SESJA V. Zdrowie i praktyki zdrowotne w życiu codziennym
✅ SESJA VI. Życie codzienne z chorobą przewlekłą (część 2)
✅ SESJA VII. Promocja zdrowia wobec nowych wyzwań (część 2)
✅ SESJA VIII. Zdrowotne konsekwencje pandemii COVID-19
Zapowiada się niezwykle interesująco!

PROGRAM
Książka Streszczeń
Szczegóły wydarzenia: strona Konferencji
VIII Konferencja Szkoleniowa w ramach programu "Szkoła w formie": Promocja Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo,
zapraszamy na VIII Konferencję Szkoleniową w ramach programu "Szkoła w formie", tym razem poświęconą promocji zdrowia dzieci i młodzieży.

Termin: 11.12.2019 r. (środa)
Miejsce: Hotel IBIS Styles, pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław

Zaproszenie
Plakat
ZAPISY: wcrs.wroclaw.pl/konferencja
V Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja Zdrowia w Działaniu" - zdrowie dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,
przed nami V edycja Seminarium "Promocja Zdrowia w Działaniu", tym razem poświęcona zdrowiu dzieci i młodzieży.
Termin i miejsce: 18-19 października 2019r., Wrocław

Podczas seminarium naukowego wygłoszonych zostanie od 6 do maksymalnie 8 referatów (czas wystąpienia: 30 min), wyłonionych w konkursie przez Komitet Naukowy.
Prosimy o przesyłanie propozycji referatów poświęconych badaniom empirycznym i rozważaniom teoretycznym o charakterze implementacyjnym, mogących znaleźć praktyczne zastosowanie w promocji zdrowia dzieci i młodzieży.
Zachęcamy również do uczestnictwa w charakterze Słuchaczy, licząc na Państwa głosy w dyskusji, które niewątpliwie przyczynią się do pogłębienia refleksji na temat współczesnej promocji zdrowia oraz wypracowania skuteczniejszych narzędzi jej wdrażania.

Szczegóły wydarzenia: link
Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej

Szanowni Państwo,
właśnie ukazał się cały tom w czasopiśmie Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (2018, Tom 16, Nr 1, redaktor naczelny - Cezary W. Włodarczyk), który zawiera artykuły uczestników III Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media". Redaktorkami naukowymi są Zofia Słońska oraz Małgorzata Synowiec-Piłat. Tom poświęcony został "Zdrowiu i jego wybranym problemom w perspektywie instytucjonalnej i laickiej".
Autorom dziękujemy za współpracę, a Państwa zapraszamy do lektury!
Link do wydania: link.

WPROWADZENIE
IV Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja zdrowia w działaniu" oraz Finał Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Zdrowie - podaj dalej!" III Edycja: WSPARCIE

Szanowni Państwo, w dniu 15.09.2018 r. odbyła się IV edycja Seminarium Naukowego "Promocja zdrowia w działaniu".

Tegoroczna edycja poświęcona była problematyce wsparcia emocjonalnego oraz społecznego w promocji zdrowia. Wsparcie jest jednym z czynników najsilniej oddziałujących na nasze zdrowie: chroni nas przed chorobami, pozwala szybciej dojść do zdrowia w sytuacji, gdy już jesteśmy chorzy oraz wydłuża nam życie. Co równie istotne, korzystając ze wsparcia innych osób oraz służąc swoim wsparciem, możemy skuteczniej dbać o zdrowie oraz rozwijać jego potencjał.

Podczas Seminarium wykłady wygłosili zaproszeni Naukowcy oraz Praktycy, twórcy i realizatorzy wzorcowych programów i kampanii promujących zdrowy styl życia:
PROGRAM
PRELEGENCI
FOTORELACJA

Rozstrzygięty został również Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Zdrowie - podaj dalej!", III edycja WSPARCIE!

Decyzją członków Jury przyznane zostały trzy pierwsze miejsca oraz 6 wyróżnień. Natomiast na podstawie głosowania internautów nagrodzono dwie prace.

Zapraszamy do obejrzenia galerii Prac nadesłanych oraz laureatów III edycji Konkursu, a także galerii zdjęć z uroczystego Finału Konkursu oraz Wernisażu wystawy:
PRACE KONKURSOWE
LAUREACI
WERNISAŻ
FOLDER
Rola i znaczenie mediów w promowaniu zdrowego stylu życia

Szanowni Państwo,
właśnie się ukazał cały tom w czasopiśmie Miscellanea Anthropologica et Sociologica (2018, Tom 19, Nr 2), którego redaktorem tematycznym jest Małgorzata Synowiec-Piłat oraz Anna Pałęga, poświęcony "Roli i znaczenia mediów w promowaniu zdrowego stylu życia", który zawiera artykuły uczestników III Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media".
Zapraszamy serdecznie do lektury, link do wydania: link

SŁOWO OD REDAKCJI
Konkurs Fotograficzny "Zdrowie - podaj dalej!" III Edycja: WSPARCIE

To już III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego, która tym razem poświęcona jest tematyce WSPARCIA.
Wsparcie jest jednym z czynników najsilniej oddziałujących na nasze zdrowie: chroni nas przed chorobami, pozwala szybciej dojść do zdrowia w sytuacji, gdy już jesteśmy chorzy oraz wydłuża nam życie. Co równie istotne, korzystając ze wsparcia innych osób oraz służąc swoim wsparciem, możemy skuteczniej dbać o zdrowie oraz rozwijać jego potencjał.
W jaki sposób? Jak to zrobić?

Czekamy na Państwa pomysły i przemyślenia na ten temat, wyrażone w artystycznej formie, jaką jest fotografia.

Zapraszamy do udziału w Konkursie! Czekają atrakcyjne nagrody! Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wyślij zdjęcie na kreatywniedlazdrowia@gmail.com
Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj: TUTAJ

Informacje na temat poprzednich edycji Konkursu:
II EDYCJA
I EDYCJA
Monografia "Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki"

Pod koniec 2017 roku ukazała się drukiem publikacja naukowa - monografia "Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki", której redaktorami naukowymi są członkowie Fundancji Kreatywnie dla Zdrowia - dr n. hum. Małgorzata Synowiec-Piłat, dr n. hum. Anna Pałęga oraz lek. Michał Jędrzejek. Książka składa się z dwóch zasadniczych części – część I i II jako teoria promocji zdrowia oraz część III – praktyka życia społecznego.

W niniejszej monografii nauka przeplata się z praktyką. Autorzy starają się pokazać jak teorie naukowe i wyniki badań empirycznych można przekuć na praktykę. Jak wykorzystać wiedzę i które jej obszary zgłębiać (bo przecież jest ich ogrom), by wyposażyć się w skuteczne, adekwatne do potrzeb i możliwości odbiorcy narzędzia oddziaływania społecznego.
Zapraszamy do lektury! Czytaj więcej...

SPIS TREŚCI
WSTĘP
III Konferencja "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - MEDIA"

Zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, której celem jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.
Trzecia edycja konferencji, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, poświęcona będzie problematyce mediów w kontekście szeroko rozumianego zdrowia, w wymiarze jednostkowym, społecznym i kulturowym.
Czytaj więcej...

PROGRAM KONFERENCJI
KSIĄŻKA STRESZCZEŃ
Raport Kreatywnie dla Zdrowia

Aktywność fizyczna lekiem XXI wieku! W niniejszym raporcie chcemy zwrócić szczególną uwagę na aktywność fizyczną jako element prozdrowotnego stylu życia. Aktywność fizyczna jest niezbędna w życiu codziennym każdego z nas, tak samo jak oddychanie czy odżywianie! Bezdyskusyjnie pozwala nam na utrzymanie i polepszenie stanu naszego zdrowia.
Czytaj więcej...
Warsztaty - Amazonki

Nawiązaliśmy współpracę ze Świdnickim Stowarzyszeniem Amazonek, zapraszamy do obejrzenia pierwszej relacji!
Czytaj więcej...
Odważni Wygrywają

Jesień zdecydowanie należy do Panów, bowiem listopad to miesiąc walki z nowotworem jądra. W tym roku mamy przyjemność dołączyć do kampanii Fundacji Gdyński Most Nadziei – „Odważni Wygrywają”! Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: "Pokaż jak wygrywasz, gdy los rzuca ci wyzwanie!".
Czytaj więcej...