Konferencje
Seminaria
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
VI edycja
Program Seminarium
Kodeks Walki z Rakiem
Prezentacja: Vademecum profilaktyki onkologicznej
Prezentacja: W „spirali fatalizmu nowotworowego”
GALERIA ZDJĘĆ
V edycja
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
VI Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja Zdrowia w Działaniu"
Profilaktyka onkologicznaORGANIZATOR SEMINARIUM:
• Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław
• Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Patronat Honorowy:
• Dolnośląska Izba Lekarska

Szanowni Państwo,
za nami już VI edycja Seminarium Naukowo-Szkoleniowego "Promocja Zdrowia w działaniu", tym razem poświęcone tematowi profilaktyki onkologicznej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć (fot. Natalia Antonowicz) z wydarzenia oraz z materiałami edukacyjnymi:
- Kodeks Walki z Rakiem
- Prezentacja: Vademecum profilaktyki onkologicznej oraz społeczno-kultorowe uwarunkowania uczestnictwa w onkologicznych badaniach profilaktycznych
- Prezentacja: W „spirali fatalizmu nowotworowego”. Rekomendacje i postulaty praktyczne dla promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej

Nadrzędnym celem tych cyklicznych spotkań jest promocja wzorcowych akcji społecznych, ich propagowanie oraz wypracowanie skutecznych mechanizmów tworzenia i wdrażania programów służących zdrowiu poszczególnych grup społecznych. Dodatkowym celem jest integracja sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, motywowanie różnych środowisk oraz stwarzanie przyjaznego gruntu do podejmowania wspólnych, twórczych i korzystnych dla zdrowia działań.

Celem VI edycji Seminarium jest przeciwdziałanie chorobom nowotworowym poprzez:
- zwiększenie poziomu wiedzy;
- motywowanie do prozdrowotnego stylu życia, udziału w badaniach profilaktycznych oraz dbałości o środowisko naturalne;
- zmniejszenie poziomu „rakofobii” oraz przekonań fatalistycznych;
- upodmiotowienie na rzecz zdrowia.

Projekt jest odpowiedzią na wyniki badań naukowych zrealizowanych przez Zespół Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia na próbie dorosłych, zdrowych (bez diagnozy nowotworowej) mieszkańców Wrocławia w latach 2012 oraz 2018 (n=910/898) - wyniki patrz:
• Synowiec-Piłat M.: Przekonania i wiedza dotyczące chorób nowotworowych a uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych. Studium socjologiczne, UM we Wrocławiu, Wrocław 2020 oraz
• Synowiec-Piłat M., Jędrzejek M., Pałega A., Zmyślona B.: Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia Wrocławian (projekt badawczy finansowany ze środków Urzędu Miasta Wrocławia, umowa nr D/WZD/19A/68/2018): link do raportu

Wyniki badań realizowanych na populacji wrocławian potwierdziły:
• konieczność modyfikacji zachowań, postaw i przekonań na prozdrowotne odnośnie do następujących behawioralnych czynników ryzyka: sposób odżywania, aktywność fizyczna, stosowanie używek, stres, długość i jakość czasu wolnego;
• niski poziom uczestnictwa w onkologicznych badaniach profilaktycznych w ostatnich 3 latach przed realizacją badania odnośnie do następujących nowotworów: piersi, szyjki macicy, prostaty i jąder, jelita grubego, skóry;
• niski poziom wiedzy medycznej wrocławian na temat chorób nowotworowych oraz jej negatywny wpływ na poziom uczestnictwa w onkologicznych badaniach profilaktycznych;
• wysoki poziom lęku przed chorobami nowotworowymi („rakofobii”) i wysoki poziom przekonań fatalistycznych na temat raka oraz ich negatywny wpływ na uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych;
• niski poziom poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, który negatywnie wpływa na uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych oraz realizację w praktyce zasad prozdrowotnego stylu życia.

Do wspólnej debaty zapraszamy przede wszystkim praktyków – twórców i realizatorów kampanii społecznych, programów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu promowaniu zdrowego stylu życia, promotorów i edukatorów zdrowia; naukowców zajmujących się problematyką zdrowia oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji powołanych do ochrony zdrowia.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat
dr n. med. Michał Jędrzejek

VI Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja Zdrowia w Działaniu" Profilaktyka onkologiczna
jest finansowane ze środków gminy WrocławORGANIZATORZY PATRONAT HONOROWY