kreatywniedlazdrowia@gmail.com
Strona główna Aktualności Kontakt
  1. O nas/About us
  2. Pracownie KdZ
  3. Działaność KdZ
II Seminarium Naukowe
Promocja zdrowia w działaniu


Miejsce: Klub Muzyki i Literatury, Plac Kościuszki 10, 50-028 Wrocław
Data: Wrocław, 12.03.2016 r.

Nadrzędnym celem tych cyklicznych spotkań jest promocja wzorcowych akcji społecznych, ich propagowanie oraz wypracowanie skutecznych mechanizmów tworzenia i wdrażania programów służących zdrowiu poszczególnych grup społecznych. Dodatkowym celem jest integracja sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, motywowanie różnych środowisk oraz stwarzanie przyjaznego gruntu do podejmowania wspólnych, twórczych i korzystnych dla zdrowia działań.
Do wspólnej debaty zapraszamy przede wszystkim praktyków – twórców i realizatorów kampanii społecznych, programów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu promowaniu zdrowego stylu życia, ale również naukowców zajmujących się problematyką zdrowia oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji powołanych do ochrony zdrowia.

W tym roku spotkanie poświęcone będzie "Starości i młodości", łączeniu pokoleń, walce ze stereotypami i uprzedzeniami międzypokoleniowymi, kształtowaniu postaw wzajemnego zrozumienia i szacunku, aktywizacji na rzecz rozwiązywania problemów i niwelowania barier międzypokoleniowych, promowaniu współpracy, wzajemnego wspierania się i korzystania z potencjału, kapitału społecznego ludzi młodych i starszych.

W programie, oprócz wystąpienia prelegentów, planowany jest również Panel dyskusyjny, w którym wezmą udział Eksperci ds. zdrowia oraz prezentacja spotu na temat wybranych kampanii społecznych z obszaru promocji zdrowia oraz starości (PROGRAM).
Spotkanie będzie połączone z finałem (rozdaniem nagród) II Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “Zdrowie - podaj dalej!”: Starość z młodością oraz wernisażem Prac Konkursowych.

Serdecznie zapraszamy!


Organizatorzy:
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Grupa Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

Komitet Organizacyjny:
dr Małgorzata Synowiec-Piłat – przewodnicząca
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich UM; Grupa Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław
lek. Michał Jędrzejek – vice przewodniczący
Grupa Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław
dr Anna Pałęga
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja"; Grupa Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław
dr Jadwiga Wais
Grupa Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław
Dominik Piłat
Uniwersytet Wrocławski; Grupa Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław
Program Seminarium
Podsumowanie Seminarium
Prelegenci
Galeria
Plakat promujący wydarzenie
II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny


OrganizatorzyPatronat honorowyPatronat medialny
Kreatywnie dla Zdrowia Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu