Konferencje
Seminaria
Konkurs Fotograficzny
Formularz rejestracyjny - referenci
Formularz rejestracyjny - studenci
II Komunikat
I Komunikat
Regulamin Konferencji
Regulamin Sesji Studenckiej
Publikacja
Komitet Naukowy
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka

Termin: 25-27.09.2017 r.
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław


UWAGA! NOWE WIADOMOŚCI
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na liczne prośby dotyczące rozszerzenia problematyki o zagadnienia niezwiązane bezpośrednio z mediami, a poświęcone rozważaniom teoretycznym i empirycznym mieszczącym się w pierwszych dwóch członach tematyki Konferencji - socjologii medycyny i promocji zdrowia, decyzją Komitetu Organizacyjnego wprowadzone zostały do programu następujące dodatkowe sesje naukowe:
1) Społeczno-kulturowe aspekty choroby przewlekłej. Rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje badań.
2) Zachowania i postawy zdrowotne w perspektywie profesjonalnej i laickiej racjonalności.
3) Dobre praktyki w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.


Jednocześnie informujemy, że termin zgłoszeń na Konferencję przesunięty został do 30.06.2017r.

Zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, której celem jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Pierwsze dwa człony, składające się na tytuł konferencji, a mianowicie – „socjologia medycyny” i „promocja zdrowia”, jako kluczowe obszary zainteresowań teoretycznych i badawczych, pozostają niezmienne. Natomiast trzeci człon – określający główny kierunek rozważań – zmienia się w trakcie kolejnych spotkań. Trzecia edycja konferencji, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, poświęcona będzie problematyce mediów w kontekście szeroko rozumianego zdrowia, w wymiarze jednostkowym, społecznym i kulturowym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby, osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii. Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników badań empirycznych w praktyce życia społecznego. Dlatego też specjalne sesje poświęcone będą tzw. dobrym praktykom w promocji zdrowia.

ORGANIZATORZY:
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław;
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Departament Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

KONTAKT: kreatywniedlazdrowia@gmail.com
Wszelkie informacje i aktualności na temat III KKNS znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz profilu Facebook.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Patronat Medialny
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Czasopismo Edukacja Zdrowotna Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Sponsorzy
Wydawnictwo Adam Marszałek‫ Wydawnictwo Rita Baum