III KOMUNIKAT
PROGRAM KONFERENCJI
PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
OFERTA NOCLEGÓW
DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA
program
WARSZTATY
dla uczestników
dla studentów
dla seniorów
PUBLIKACJA
wymogi edytorskie
lista czasopism
II Komunikat
I Komunikat
Regulamin Konferencji
Regulamin Sesji Studenckiej
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
Termin: 25-27.09.2017 r.
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław

UWAGA! NOWE WIADOMOŚCI

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW POKONFERENCYJNYCH
Osoby zainteresowane publikacją artykułów prosimy o przygotowanie pełnych tekstów w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2017 r.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami publikacji artykułów oraz wymogami edytorskimi - patrz zakładka: Publikacja - wymogi edytorskie.

Zapraszamy na DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA W DZIAŁANIU w trzecim dniu Konferencji - 27.09.2017 r.
W tym dniu przygotowaliśmy dla Uczestników III Seminarium Naukowe Promocja Zdrowia w Działaniu oraz Warsztaty - patrz zakładka: Dzień Promocji Zdrowia - program.

Zapisy na WARSZTATY dla Uczestników i Seniorów w ramach Dnia Promocji Zdrowia w Działaniu!
Oferta warsztatów dla Uczestników / Seniorów / Studentów - patrz zakładka: Warsztaty.
Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona i zależna od kolejności zgłoszeń.
Zachęcamy do wypełnienia odpowiedniego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie.
Zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, której celem jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Pierwsze dwa człony, składające się na tytuł konferencji, a mianowicie – „socjologia medycyny” i „promocja zdrowia”, jako kluczowe obszary zainteresowań teoretycznych i badawczych, pozostają niezmienne. Natomiast trzeci człon – określający główny kierunek rozważań – zmienia się w trakcie kolejnych spotkań. Trzecia edycja konferencji, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, poświęcona będzie problematyce mediów w kontekście szeroko rozumianego zdrowia, w wymiarze jednostkowym, społecznym i kulturowym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby, osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii. Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników badań empirycznych w praktyce życia społecznego. Dlatego też specjalne sesje poświęcone będą tzw. dobrym praktykom w promocji zdrowia.

ORGANIZATORZY:
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław;
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Departament Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

KONTAKT: kreatywniedlazdrowia@gmail.com
Wszelkie informacje i aktualności na temat III KKNS znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz profilu Facebook.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Patronat Medialny
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Czasopismo Edukacja Zdrowotna Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo Ogólnopolski Przegląd Medyczny Portal dietapacjenta.pl

Sponsorzy
Wydawnictwo Adam Marszałek‫ Wydawnictwo Rita Baum Gospodarstwo Milejowe Pole