PROGRAM KONFERENCJI
KSIĄŻKA STRESZCZEŃ
PUBLIKACJA
wymogi edytorskie
lista czasopism
DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA
WARSZTATY
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
Termin: 25-27.09.2017 r.
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław

UWAGA! NOWE WIADOMOŚCI

KSIĄŻKA STRESZCZEŃ

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW POKONFERENCYJNYCH
Osoby zainteresowane publikacją artykułów prosimy o przygotowanie pełnych tekstów w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2017 r.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami publikacji artykułów oraz wymogami edytorskimi - patrz zakładka: Publikacja - wymogi edytorskie.

Zapraszamy na DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA W DZIAŁANIU w trzecim dniu Konferencji - 27.09.2017 r.
W tym dniu przygotowaliśmy dla Uczestników III Seminarium Naukowe Promocja Zdrowia w Działaniu oraz Warsztaty - patrz zakładka: Dzień Promocji Zdrowia - program.

Zapisy na WARSZTATY dla Uczestników i Seniorów w ramach Dnia Promocji Zdrowia w Działaniu!
Oferta warsztatów dla Uczestników / Seniorów / Studentów - patrz zakładka: Warsztaty.
Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona i zależna od kolejności zgłoszeń.
Zachęcamy do wypełnienia odpowiedniego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie.
Zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, której celem jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Pierwsze dwa człony, składające się na tytuł konferencji, a mianowicie – „socjologia medycyny” i „promocja zdrowia”, jako kluczowe obszary zainteresowań teoretycznych i badawczych, pozostają niezmienne. Natomiast trzeci człon – określający główny kierunek rozważań – zmienia się w trakcie kolejnych spotkań. Trzecia edycja konferencji, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, poświęcona będzie problematyce mediów w kontekście szeroko rozumianego zdrowia, w wymiarze jednostkowym, społecznym i kulturowym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby, osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii. Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników badań empirycznych w praktyce życia społecznego. Dlatego też specjalne sesje poświęcone będą tzw. dobrym praktykom w promocji zdrowia.

ORGANIZATORZY:
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław;
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Departament Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

KONTAKT: kreatywniedlazdrowia@gmail.com
Wszelkie informacje i aktualności na temat III KKNS znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz profilu Facebook.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
jest współfinansowana ze środków gminy Wrocław


Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Patronat Medialny
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Czasopismo Edukacja Zdrowotna Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo Ogólnopolski Przegląd Medyczny Portal dietapacjenta.pl

Sponsorzy
Wydawnictwo Adam Marszałek‫ Wydawnictwo Rita Baum Gospodarstwo Milejowe Pole Canon